Parking Zarembowicza Lotnisko Wrocław

Parking Zarembowicza

ul. Zarembowicza 38, 54-530 Wrocław

parkingzlotniskowroclaw@gmail.com

789638400

-Szybki dowóz i odbiór do 4 osób. Transfer wykonujemy samochodem osobowym kombi.

-Tylko 4 minuty i 1500 metrów według nawigacji na lotnisko.

-Monitorowany 24/7

-Oświetlony

-Utwardzony

-Dozorowany 24/7

-Prywatny

-Mała ilość miejsc – indywidualna obsługa

-Najtańszy prywatny parking

Nie przyjmujemy bez rezerwacji.

Instrukcje wjazdu i korzystania z usługi – otrzymuje się w e-mailu potwierdzającym rezerwacje.

Jeśli nie otrzymali Państwo e-maila z potwierdzeniem rezerwacji lub informacją o braku wolnych miejsc w danym terminie prosimy o sprawdzenie folderu SPAM na swojej poczcie!

Płatność gotówką na miejscu z góry.

1 dzień – 110 zł

2 dni – 120 zł

3 dni – 130 zł

4 dni – 140 zł

5 dni – 150 zł

6 dni – 160 zł

7 dni – 170 zł

8 dni – 170 zł

9 dni – 180 zł

10 dni – 190 zł

11 dni – 200 zł

12 dni – 210 zł

13 dni – 220 zł

14 dni – 230 zł

15 dni – 230 zł

Nie przyjmujemy pojazdów na postój dłuższy niż 15 dni.

Każdy dzień na parkingu liczony jest w systemie 24 godzinnym.

Nowy dzień rozliczeniowy rozpoczyna się po przekroczeniu 24 godziny pobytu na parkingu.

  Data wjazdu:

  Godzina wjazdu:

  Data wyjazdu:

  Godzina lądowania samolotu:

  Ilość osób do Transferu Na Lotnisko
  Ilość osób do Transferu Z Lotniska
  ILOŚĆ BAGAŻU:

  RODO

  Drodzy Państwo w oparciu o art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, mamy obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych.

  Dokonanie rezerwacji miejsca parkingowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu parkingu oraz automatyczne wyrażenie zgody na:

  przetwarzanie danych podanych w rezerwacji miejsca parkingowego przez firmę parking zarembowicza w celu wykonania usługi parkingowej i na zasadach określonych w polityce prywatności
  otrzymywanie drogą elektroniczną na podany w rezerwacji adres e-mail lub sms na podany nr telefonu informacji dotyczących usług firmy jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych parking zarembowicza w okresie niezbędnym do realizacji usługi parkingowej

  Informujemy, że :

  celem zbierania danych jest realizacja usługi parkingowej, podanie danych jest warunkiem wykonania usługi parkingowej, bez ich podania usług nie może zostać wykonana lub jej wykonanie może być znacznie utrudnione
  Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom oraz osobom trzecim służą one tylko i wyłącznie do zrealizowania usługi parkingowej
  Państwa dane będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji usługi parkingowej
  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

  Regulamin parkingu Zarembowicza przy ul. Zarembowicza 38 , 54-530 Wrocław.

  1. Parking Zarembowicza jest parkingiem dozorowanym dla samochodów osobowych , płatnym. Parking jest czynny 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu.

  2. Opłata parkingowa naliczana jest według systemu dobowego – 24 godzinnego. Po przekroczeniu naliczany jest następny dzień rozliczeniowy.

  3. Opłata za parkowanie pobierana jest z góry (w dniu przyjazdu na parking) na miejscu tylko gotówką.

  4. Przepakowanie bagaży między autem do transferu a autem klienta może nastąpić tylko we wskazanym przez obsługę miejscu. Zakazane jest wjeżdżanie na miejsca postojowe wraz z pasażerami i bagażami.

  5. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Klient, również w stosunku do osób trzecich.

  6. Cena za pozostawienie pojazdu jest wpisywana do pokwitowania, parking zastrzega sobie prawo do zmiany ceny z pokwitowania jeżeli godzina odbioru auta ulegnie zmianie.

  7. Właściciel parkingu odpowiada za ewentualne szkody pomimo sprawowania należytego dozoru zgodnie z polisą ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej do kwoty 20.000 zł. W przypadku zdarzeń objętych polisą , wszelkie rozszerzenie są przenoszone na ubezpieczyciela w ramach zawartych umów.

  8. W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu, próby dostania się do wnętrza samochodu mogą być podjęte przez klienta dopiero po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego.

  9. Na terenie Parkingu:
  – obowiązuje bezwzględne ograniczenie prędkości do 5 km/h,
  – zakaz: używania klaksonu, blokowania przejazdów, zakaz parkowania na więcej niż jednym miejscu postojowym.
  – obsługa wskazuje miejsca oraz wydaje auta (zawsze tylko z samym kierowcą) Zakazane jest samodzielne poruszanie się po parkingu.

  10. Na żądanie pracownika Klient powinien okazać dowód rejestracyjny pojazdu.

  11. Zaparkowany pojazd powinien mieć szczelnie zamknięte szyby i wszelkie zamki tak, aby dostęp do wnętrza był niemożliwy. Parking nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie zastosowania się do tego punktu.

  12. Obsługa parkingu nie przyjmuje kluczyków od samochodów pozostawionych na parkingu.

  13. Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody w pojeździe, nie później jednak niż przed wyjechaniem z miejsca postojowego. W przypadku zaistnienia szkody roszczenia będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku zgłoszenia takiego przypadku przed wyjazdem klienta z miejsca postojowego na którym mogła stać się szkoda.

  14. Stan techniczny pojazdu nie powinien zagrażać otoczeniu. Ryzyko strat powstałych wskutek niesprawności technicznej pojazdu na terenie parkingu ponosi Klient, również w stosunku do osób trzecich.

  15. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz nieprzestrzegania przez korzystających z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.

  16. Parking przyjmuje tylko klientów, którzy dokonali rezerwację na dany dzień i godzinę i posiadają potwierdzenie w formie elektronicznej lub fizycznej.

  17.Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast zgłosić obsłudze parkingu. Zatajenie tego faktu skutkować będzie wezwaniem policji nawet po wyjeździe klienta z parkingu.

  18.Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie parkingu przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie parkingu i auta parkingowego.

  19.Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  20. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje warunki umowy przedstawione w niniejszym „regulaminie” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. W przypadku nie zastosowania się do któregoś z punktów regulaminu może być wezwany patrol interwencyjny ochrony lub policja.

  21. Parking nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia takie jak:
  – wyrządzone przez innych klientów parkingu do kwoty odszkodowawczej 1000 złotych.
  – pęknięcia szyb wynikające ze zmęczenia materiału, różnicy temperatur lub wcześniejszych uszkodzeń szyby.
  – wynikające z działania siły wyższej np. opadów gradu.

  22. Regulamin parkingowy  jest integralną częścią umowy z klientem. Poprzez wjazd na teren parking klient automatycznie akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać.

  23. Bilet parkingowy – pokwitowanie jest dokumentem wydawanym przez parking po przyjęciu auta. Jest również potrzebny do odbioru auta. Należy go zachować i okazać obsłudze w celu naliczenia opłaty parkingowej po przylocie. W przypadku zgubienia pokwitowania obsługa ma prawo prosić o dokumenty potwierdzające wjazd w danym dniu ( np bilet lotniczy)

  24. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone w aucie do transferu (w tym szczególnie zniszczenia wyposażenia auta transferowego) i innym pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

  25. Rezerwacja przez stronę jest ważna: godzinę przed podaną w rezerwacji do godziny po podanej w rezerwacji. (rezerwacja na 11:00 jest ważna od 10:00 do 12:00) Zmiany godziny można dokonać zawsze przez e-mail, telefon, sms. Godzinę lądowania samolotu proszę podawać taką jak jest podana w bilecie lotniczym.